Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Şahıs İşletmeleri » TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (ŞAHISTAN ŞİRKETE DÖNÜŞ)

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.


TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Limited şirketler en az 10.000.TL sermaye ile kurulabilir. Anonim şirketler en az 50.000.TL sermaye ile kurulabilir.

TİCARİ İŞLETMELER İLE İLGİLİ TÜR DEĞİŞLİKLİĞİ

Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları  ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

1.Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2.Beyan (Tür Değişikliği ve Yeni Tür Sözleşme, Tür Değişikliği Planı, Tür Değişikliği Raporu, Son üç yıl finansal tablolarının kabulü ile ilgili)

3.Yeni dönüştürülecek şirket türüne ilişkin kuruluş evrakları (web sayfamızda mevcut)

4.Tür değiştiren  Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin  ve işletmenin özvarlığının tesbitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi

5.Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi.  Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir.(1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

6.Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.

7-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

8.Tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Firma sahibi tarafından imzalı)

9.Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.m (Firma sahibi tarafından imzalı)

10.Bilanço (Firma sahibi tarafından imzalı)

11.Yeni şirket türüne ait vergi numarası MERSİS tarafından üretilmektedir.

 

 

 

Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr