Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Dolaşım Belgeleri » D-8 Menşe İspat Belgesi

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuş, 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23.02.2011 tarihli ve 23.02.2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Son olarak ise T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılmaya başlanmıştır.

Mevcutta, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan ülkeler; İran, Malezya, Nijerya, Endonezya, Pakistan ve Türkiye’dir.

Bangladeş ile Mısır D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkeler arasında henüz yer almamaktadır.


D-8  MENŞE İSPAT BELGESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane İthalatçı/Alıcı firma'nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma'nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

3 no.lu hane tercihli ticarette konu ürünün menşei belirtilir.

4 no.lu hane ürünün menşe kriteri belirtilir.

5 no.lu hane taşımaya ilişkin bilgiler. (TIR, uçak, gemi vb.)

6 no.lu hane  eşyanın D-8 ülkeleri arasında kümülasyona tabi tutulması halinde "Cumulation applied with ...." işaretlenip, hangi ülkelerle kümülasyona tabi olduğu belirtilecektir.

Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise "No cumullation applied" kutucuğu işaretlenecektir.

Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

7 no.lu hane ihracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır.

8 no.lu hane ihracata konu malların brüt ağırlığı veya diğer ölçü bilgileri yazılır.

9 no.lu hane ihracata konu faturanın tarih ve numarası

10 no.lu hane ihracatçı beyanı (firma yetkilisi imza ve firma kaşesi tatbik edilmelidir.)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

İlk sayfa arkasındaki İHRACATÇI BEYANI formu doldurulur.

- “D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ”NİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

- Taahhütname

- İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. (Fatura, T.C. Maliye Bakanlığı onaylı veya noter tasdikli olmak zorundadır.)

- İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) MENŞE İSPAT BELGESİ

“D-8 Menşe İspat Belgesi’nin hatalar, istenmeyerek ihmaller, çalınması, kayıp/ zayi ve özel nedenlerle düzenlenmemiş ise düzenlenir.

- DUPLICATE işlemi yapılacağına dair bir dilekçe.

- İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan “D-8 Menşe İspat Belgesi’nin bir kopyası

- Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

- İhracat faturası, eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen “D-8 Menşe İspat Belgesi’’nin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen “Menşe İspat Belgesi’nin tarih ve seri no.su yazılır.

İkinci nüsha menşe ispat belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk menşe ispat belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk menşe ispat belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

- SONRADAN VERİLEN MENŞE İSPAT BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle eşyanın ihracından sonra Menşe İspat Belgesi düzenlenebilir.

Bunun için:

- Taahhütname

- “D-8 Menşe İspat Belgesi" düzenleyebilmek için gerekli yukarıda bahsi geçen tüm evrakların tevsiki zorunludur.

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr