Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Tasfiyeye Giriş

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne ve Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 - Seçim var ise Vazife Taksim kararı ve imza yetkileri hakkında karar (1 adet Noter Tasdikli)

3 - Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)T.T.K. 422/2

4 - Hazirun Cetveli (1 adet)

5 -Toplantı Çağrısız ise  Gündem Kararı veya  Çağrılı ise Gündemin ilanı ile ilgili gazete

6 - İmza Yetkilisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer imza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ) (Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.))

7 - Hükümet Komiseri katılması durumunda Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)

8 -Tasfiye Memurlarının Tasfiye Halinde Şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ).Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.

9 - Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına,yerleşim yerlerine ilişkin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan,
Yönetim kuruluna atanan kişinin imza yetkisi bulunmaması halinde dilekçe ekinde şahsın noterden imza beyannamesi eklenmelidir.

 

10 - Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

11- Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine ilşkin Tebliğ eklentilerde Mevcut olup dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

12- Tasfiyeden dolayı alacaklılara çağrı ilanı 4 adet (eklerde mevcut)

13-Vekaleten katılım var ise vekaletnameler gelen evraklara eklenmelidir. (Hükümet Komiseri bulunan toplantılar için vekaletnamelerin getirilmesine gerek yoktur.)

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr