Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Tasfiye Sonu (Fesih)


TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne ve Gebze Ticaret Odası Başkanlığına hitaben ayrı ayrı dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 -Toplantı Tutanağı (1 adet Asıl Noter Tasdikli)T.T.K 422/2

3 -Hazirun Cetveli (1 adet)

6 -Gündem Kararı veya Çğrılı ise gündem ilanı ile ilgili gazete

7 -Hükümet Komiseri katılması durumunda Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)

8 -Genel Kurul Tarafından onaylanmış kati son bilanço

9- Tasfiye sonu mal beyanı

10- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı düzenlenmiş EK 5 formu (1 er adet)


11- Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine ilşkin Tebliğ eklentierde Mevcut olup dikkatlice incelenmesi gerekmektedir

Şirketin Tescilli şubeleri mevcut ise öncelikle şubelerin kapatılması gerekmektedir,
Tescilli şubeleri olanlar şube kapanışlarına ait tescil gazete örneklerini ilave olarak getirmelidir.

 

 

 

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr