Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Şube Açılışı

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 
Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

KARARDA YAZILAN ŞUBE ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE VERİLEN VEKALETNAME İLE ESAS SÖZLEŞME ONAYI VE HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR)

1- Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2- Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin 120.maddesine göre düzenlenmiş belge 1 asıl 
3
- Merkezin bulunduğu Sicil müdürlüğünce esassözleşme ve esassözleşme değişikliklerine ait tescil edilen hususlara ait onaylı evrakları ile şirkete ait yayınlanan son Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı sureti
4- Şirketin son imza sirküleri ve bu sirkülerin müstenidi olan Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu kararının ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi (İmza sirküleri 2 adet fotokopi olacak)
5- Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
6- Şube açılışına ilişkin karar Noter tasdikli karar (1 asıl 1 fotokopi)Kararda şubenin unvanı (...Anonim Şirketi ....... Şubesi) olarak belirtilecek, şubeye tahsis edilen sermaye miktarı ve şubeyi kimlerin ne surette temsil edecekleri,uyruğu ve açık adresi ile belirtilecek.
7- Şube yetkililerinin şube unvanı adı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda hazırlanmış asıl tasdikli imza beyannameleri(1 asıl 1 fotokopi)

8-Şube yetkilisinin  3  adet fotoğrafı

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr