Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Limited Şirket » Şube Açılışı

 

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

 Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

T.T.K.MADDE 617- (1) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. (2) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. (3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. (4) Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır.

 

KARARDA YAZILAN ŞUBE ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE VERİLEN VEKALETNAME İLE ESAS SÖZLEŞME ONAYI VE HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR)

 

Sizlere kaliteli hizmeti en uygun sürede, en iyi şekilde verebilmek için, GEBZE TİCARET ODASI olarak 16.09.2019 Pazartesi tarihi itibarıyla yeni bir uygulamayı daha hizmetinize sunmaktayız. 

Bu tarihten itibaren, ŞUBE  tescil hizmetlerimizi ″ ONLİNE RANDEVU BÖLÜMÜNDEN RANDEVU ″ alarak yapabileceksiniz;

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2- Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin 120.maddesine göre düzenlenmiş belge 1 asıl 
3- Merkezin bulunduğu Sicil müdürlüğünce esassözleşme ve esassözleşme değişikliklerine ait tescil edilen hususlara ait onaylı evrakları ile şirkete ait yayınlanan son Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı sureti
4- Şirketin son imza sirküleri ve bu sirkülerin müstenidi olan Yönetim Kurulu
    veya Ortaklar Kurulu kararının ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi
   (İmza sirküleri 2 adet fotokopi olacak.)
5- Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
6- Şube açılışına ilişkin karar Noter tasdikli(1 asıl 1 fotokopi)
    Kararda şubenin unvanı (.....Limited Şirketi Gebze Şubesi - Darıca Şubesi - Çayırova Şubesi veya Dilovası Şubesi) olarak belirtilecek, şubeye
    tahsis edilen sermaye miktarı ve şubeyi kimlerin ne surette temsil edecekleri,  uyruğu ve açık adresi ile belirtilecek.
7- Şube yetkililerinin şube unvanı adı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda hazırlanmış asıl tasdikli imza beyannameleri(1 asıl 1 fotokopi)
8-
Şube yetkilisinin  3 er adet fotoğrafı
9- Hazirun cetveli asıl imzalı

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca esas sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr