Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Kooparatifler » Tasfiyeye Giriş

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 EVRAKLARDA (KARARLAR VE TOPLANTI TUTANAKLARI VE HAZİRUN CETVELİ)İSMİ GEÇEN KİŞİLERİN MUTLAKA VATANDAŞLIK NUMARASI YAZILACAK

 

 


1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
   -Gebze Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (1 adet)
2 -Vazife Taksim kararı ve imza yetkileri hakkında karar (2 adet Noter Tasdikli )(Seçim var ise)
3 -Toplantı tutanağının aslı ve 2 adet daktilo edilmiş ve notere Tasdiklenmiş toplantı Tutanağı
4 -Hükümet Komiseri´nce imzalı Hazirun Cetveli (1 adet asıl)
5 -Toplantı Gündemi veya Gündemin ilanı ile ilgili gazete

6-
Yönetim Kuruluna yeni seçilenlerin ve Tasfiye Memurlarının imza yetkilisi kişilerin tasfiye halinde ünvanı altında  hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )
7-Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)
8- Tasfiyeden dolayı Alacaklılara çağrı ilanı 4 adet (eklerde mevcut)

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr