Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Kooparatifler » Tasfiye Sonu (Fesih)

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

 

 

1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
   -Gebze Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (1 adet)
2 -
Toplantı Tutanağının aslı ve 1 adet daktilo edilmiş ve notere tasdiklenmiş toplantı Tutanağı
3 -Hükümet Komiseri´nce imzalı Hazirun Cetveli (1 adet asıl)
4 -Gündem veya kongre ilanı ile ilgili gazete
5 -Hükümet Komiseri atama yazısı (1 asıl)
6 -Tasfiyeye sonu kati bilançosu
7 -Tasfiye sonu mal beyanı

 

 

Şirketin Tescilli şubeleri mevcut ise öncelikle şubelerin kapatılması gerekmektetir,
Tescilli şubeleri olanlar şube kapanışlarına ait tescil gazete örneklerini ilave olarak getirmelir.

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr