Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Ticaret Bölümü » Ekspertiz Raporları

Odamız eksper listelerinde bulunan, sektörlere göre uzman eksperler tarafından firmaların aşağıdaki listede belirtilen ekspertiz talepleri incelenerek, mahallinde ve evraklar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ekspertiz raporu düzenlenir.

 

 

1.Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle Tamir Edilmek Üzere İthal Edilen Malzemeler İçin:

a) Dilekçe
b) İthalat Faturası

 

2. Yurt Dışından Gelen Geçici Kabul Yolu İle İthal Edilen Malzemenin Tamir Edildiği Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

 Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

 

3.Yurt Dışından İthal Edilen Orman Ürünü Hakkında:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

 

4.Üretimi Yapılan Kimyasal Malzemenin İhraç Edileceği Ve Kimyasal Malzeme İçinde Kullanılan Girdilerin        Oranları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Kapasite Raporu

 

5.Yurt Dışından İthal Edilen Granit Taşı İçin:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Çeki Listesi

 

6.Solvent Kullanım Miktarları Hakkında:

a) Dilekçe

b) Kullanım Oranı Tablosu (kaşeli ve imzalı)

c) Solvent Malzemelerinden Üretilen Mamullerin Hangi Firmaya Kaç Kg/Ton Satıldığını Gösteren Liste

d) Kapasite Raporu

e) EPDK’nın istemiş olduğu matbuu formu “Fiili Tüketim Belgesinin” Doldurulması

f) İthal edilmiş hammadde için ithalat beyannamesi ve ithalat faturası

g) Yurtiçinden devir yolu ile temin edilen malzemenin devir/satış evrakları 

 

7.Yurt Dışından İthal Edilen Ve Belli Bir Süre Sonra Arızalanan Cihazın Yurt İçinde Tamir İşleminin     Yapılamaması Nedeni İle İlgili:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturaları

d) Teknik Rapor (Türkiye´de Tamiri Mümkün Olmadığına Dair)

Not: b ve c içeriğinin temin edilemediği durumlarda bedelsiz ihracat faturası

 

8.Yurt Dışından Geçici İthal Edilen Malzemenin Ek Süreye İhtiyacı Olduğuna Dair:

a) Dilekçe

b) Gümrük Giriş Beyannameleri

c) İthalat Faturası

d) Süre uzatımına dair resmi yazı                                    

e) Geçici ithalat Rejimi Başvuru ve İzin Formu

f) Gümrük Vezne Alındısı
g)Teknik rapor

 

9.Antrepoculuğa Ekonomik Yönden İhtiyaç Bulunduğuna Dair:

a)Dilekçe

b)Tapu veya Kira Kontratı
 c)İmza sirküleri veya vekâletname

 

10.Günlük Su İhtiyacının Tespiti Hakkında: 

a)Dilekçe

b)Kapasite Raporu

c)Su İhtiyacının Proseste (İmalat İçin) Kullanıldığına Dair Bilgi

 

11.Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Malzemelerin İmalatta Kullanılması Hakkında:

a)Dilekçe

b)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (İthal Edilen Hammaddeler)

c)İhraç Ürünleri İle İlgili Kaşeli İmzalı Hammadde Sarfiyat Tablosu (Yerli Üreticiden Alınan Hammaddeler)   

d)Dahilde İşleme İzin Belgesi Fotokopisi

e)Kapasite Raporu Fotokopisi

f)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İhracat Listesi (İhracat Beyannameleri ve İhracat Faturaları)

g)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili İthalat Listesi (İthalat Beyannameleri ve İthalat Faturaları)

h)Dahilde İşleme İzin Belgeleriyle İlgili Yurt İçinden Temin Edilen Malzeme Listesi (Faturaları)

i)Fire Oranı (Malzemede Fire Oranı Olduğu Takdirde Fire Oranını Belirtir Yazı)

j)Satılmış olması durumunda fire malzemenin geri dönüşümcülere satıldığına dair fatura veya makbuz

 

12.Maliye Bakanlığı´na verilmek üzere matbaacılara verilen belge:

a)Dilekçe

b)Makinalara Ait Faturalar

13.Yurtdışından İthal Edilen Kumaşlardan Gömlek-Pantolon-Ceket-Takım Elbise Üretiminde Kullanıldıktan          Sonra Fire Oranlarının Tespiti Hakkında:

a)Dilekçe

b)Gümrük Giriş Beyannamesi

c)İthalat Faturaları

d)Kapasite Raporu
14.Gıda Sicili İle İlgili Düzenlenmesi Gereken Belge Hakkında:

a)Dilekçe

b)Elektrikle çalışan makinaların dökümü ve beygir güçlerini belirten yazı.

c)Son aya ait sigorta bildirgeleri ve tahakkuk fişleri ödeme makbuzları.

d)Kira kontratı

 

 

 

Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr