Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ - Sicil Bölümü

Limited Şirket » TÜR DEĞİŞTİRME AŞ'den LTD'ye

Limited Şirket » TÜR DEĞİŞTİRME AŞ'den LTD'ye

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

Sizlere kaliteli hizmeti en uygun sürede, en iyi şekilde verebilmek için, GEBZE TİCARET ODASI olarak 16.09.2019 Pazartesi tarihi itibarıyla yeni bir uygulamayı daha hizmetinize sunmaktayız. 

Bu tarihten itibaren, TÜR DEĞİŞİKLİĞİ tescil hizmetlerimizi ″ ONLİNE RANDEVU BÖLÜMÜNDEN RANDEVU ″ alarak yapabileceksiniz;


1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 - Şirket Esas Sözleşmesi MERSİS sistemi üzerinden hazırlanarak genel kurul onayına sunulması gerekmektedir. Esas sözleşme genel kurul tutanağının içerisine yazılarak veya tutanak eki olarak genel kurul karar defterine yapıştırılarak notere tasdik edilecektir.

- Tür değiştirilmesi ile ilgili ortaklar genel kurul kararı 1 adet noter tasdikli

(Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.)

3- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yeni şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 adet)

4- Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.Raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi

5-Tür değiştirme planı (T.T.K. 185.md) (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı)

6-Tür değiştirme raporu (T.T.K. 186.md) (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı)

7-Genel Kurul Evrakları (Genel kurula Bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur)

8-Şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, (Eğer yok ise olmadığına dair beyan)

9-Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

10-Ortak olmayan müdürlere ait kabul beyanı ve imza beyannamesi.

11- Tüzel ortaklar için firma Türkiye de tescilli ise  ticaret sicili tasdiknamesi ve imza sirküleri , yurt dışı ise apostilli ve notere ve yeminli tercüman onaylı sicil özeti

12- Yeni tür şirkete ilişkin vergi dairesinden alınan potansiyel vergi numarası,

13- Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

14-Tür değişikliği aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

15- Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.

16- (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr