ISO 9001:2015 ve OHSAS 18001 Eğitimleri: Körfez Ticaret Odası

ISO 9001:2015 ve OHSAS 18001 Eğitimleri: Körfez Ticaret Odası

Sayın Üyemiz,   Körfez Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Körfez Ticaret Odası tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı eğitimlerinin (Beklenen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı taslak eğitimi dahil olarak) 19 - 20 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.   Katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlı olup, önkayıt başvurusu online ... Duyuru Devamı

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Sayın Üyemiz,   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu ve Birlik işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu sempozyum üyelerimizin katılımına da açık olup, katılım için online kayıt yaptırılması gerekmektedir. Başvuru formuna ve detaylı bilgiye https://tobb.org.tr/Sayfalar/kiksempozyum.php adresinden ... Duyuru Devamı

Güney ve Orta Afrika’da İş Yapmak konulu konferans hakkında

Güney ve Orta Afrika’da İş Yapmak konulu konferans hakkında

Sayın Üyemiz,   Gebze Ticaret Odası ve Aynokom işbirliği ile 26.09.2017 Salı günü 14:00-17:00 saatleri arasında Gebze Ticaret Odası Meclis Salonunda “Güney ve Orta Afrika’da İş Yapmak” konulu bir konferans düzenlenecektir.   Konferansa katılmak isteyenlerin http://www.kobicozummerkezi.com/kcm/?sayfa=14&id=195 başvuru linki üzerinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılım iptallerinin tarafımıza (Serkan ... Duyuru Devamı

Türk Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Performansa Dayalı Tasarım ve PERFORM-3D ile Mühendislik Uygulamaları

Türk Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Performansa Dayalı Tasarım ve PERFORM-3D ile Mühendislik Uygulamaları

Sayın Üyemiz, Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 08.04.2017 - 24.06.2017 (12 Hafta-72 Saat) Türk Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Performansa Dayalı Tasarım ve PERFORM-3D ile Mühendislik Uygulamaları konulu bir eğitim düzenlenecektir. Eğitimin kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, duyuru sirküleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, GEBZE TİCARET ODASI EK: Duyuru Sirküleri ... Duyuru Devamı

MEYBEM 2017 Yılı Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

MEYBEM 2017 Yılı Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

TOBB MEYBEM 2017 YILI ÜCRET TARİFESİ 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (MYK) kapsamında sınav ve belgelendirme Hizmetleri, 81 İl ve 160 İlçede kesintisiz şekilde sürdüren MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri'nin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi revize edilmiştir. Bu kapsamda 01.03.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki tarife doğrultusunda sınav ve belgelendirme işlemleri yürütülecektir.   Saygılarımızla, S.NO YETERLİLİK ... Duyuru Devamı

EAfA Sistemine Kayıt Olunması

EAfA Sistemine Kayıt Olunması

SAYIN ÜYENİZ,   İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı'nın üyesi olduğu EAfA European Alliances for Apprenticeship  (Avrupa Çıraklık -Stajyerlik İşbirliği) ; Avrupa Birliğindeki işletmelerin işyerinde halen çalışmakta olan işçilerinin eğitilerek daha fazla kalifiyeli işlerde çalıştırılmasını, Yeni istihdam edilecek kişilerin stajlarını işletmelerde yaparak işveren ... Duyuru Devamı

"6736 VERGİ AFFI YASASININ GETİRDİKLERİ" KONULU SEMİNER HAKKINDA

"6736 VERGİ AFFI YASASININ GETİRDİKLERİ" KONULU SEMİNER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,  Gebze Ticaret Odası ve AGG YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. işbirliği ile 17.10.2016 Pazartesi günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında Odamızda “6736 VERGİ AFFI YASASININ GETİRDİKLERİ” konulu ücretsiz bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminerimize katılmak isteyenlerin http://www.kobicozummerkezi.com/kcm/?sayfa=14&id=187 adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılım iptallerinin tarafımıza (Serkan Dinçer: sdincer@gebzeto.org.tr) ... Duyuru Devamı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitim Programları Hakkında

Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitim Programları Hakkında

Sayın Üyemiz, Gebze Teknik Üniveristesi Sürekli Eğitim Merkezi (GTÜSEM) tarafından düzenlenecek olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitim Programları" duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, GEBZE TİCARET ODASI ... Duyuru Devamı

Zararlı Maddeler ve Karışımlarına ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının CLP/SEA Yönetmeliğine Uyumlaştırılması Konulu Seminer

Zararlı Maddeler ve Karışımlarına ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının CLP/SEA Yönetmeliğine Uyumlaştırılması Konulu Seminer

Sayın Üyemiz,   Gebze Ticaret Odası ve Mavi Yeşil Kalite Merkezi işbirliği ile 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü 14:00-17:00 saatleri arasında Gebze Ticaret Odası Meclis Salonunda “Zararlı Maddeler ve Karışımlarına ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının CLP/SEA Yönetmeliğine Uyumlaştırılması” konulu ücretsiz bir seminer düzenlenecek olup, seminer programı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.     SEMİNER PROGRAMI   ... Duyuru Devamı

Çevre Mevzuatı Uygulamaları Semineri

Çevre Mevzuatı Uygulamaları Semineri

Sayın Üyemiz,  Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır.Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre kirliliğini önlemek  adına çıkarılan tüm yasalara uymak bir vatandaşlık görevidir. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de çevre sağlığını korumak için yasal zorunluluklar uygulanmaktadır. Her gün yeni bir kanun ve yasanın çıktığı ... Duyuru Devamı

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Hakkında

Sayın Üyemiz,   İhracatın gelişen ekonomimizdeki önemini dikkate alarak, 2000 senesinden beri “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” veren Türk Dışticaret Vakfı işbirliği ile 9 Ocak 2015 – 13 Mart 2016 tarihleri arasında Odamızda “Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.   Eğitim tamamen uygulamaya yönelik olarak biçimlendirilmiştir. Program, eğitim ve eğitmenlere ilişkin bilgiler Türk Dışticaret Vakfı’nın ... Duyuru Devamı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR Mevzuatı Semineri

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR Mevzuatı Semineri

Ülkemizin 2010 yılında taraf olduğu, ‘Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığı’na ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiren yeni yönetmeliğin uygulamasında neredeyse 1 yıl geride kalırken, Kocaeli Ticaret Odası’nda konuya ilişkin kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.  TOPLANTI ... Duyuru Devamı

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve E-Tebliğat Uygulamalarına Geçiş

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve E-Tebliğat Uygulamalarına Geçiş

Sayın Üyemiz, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Mevzuatında, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, bazı işletmelerin defter ve belgeleri elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletmesi konusunda zorunluluk getirilmiştir. Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen hüküm uyarınca elektronik defter, belge ve kayıtlarının oluşturulması,  kaydedilmesi,  iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi ... Duyuru Devamı

E-Defter E-Fatura ve E-Tebligat Semineri

E-Defter E-Fatura ve E-Tebligat Semineri

Sayın Üyemiz,     Bilindiği üzere 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında belirtilen şartlardan birini taşıyan mükelleflerin e-fatura kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.   Kaya&Bekler Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. yetkilileri 6 Ekim 2015 tarihinde üyelerimize yönelik ücretsiz bir seminer düzenleyecektir. Seminer ile ilgili bilgiler aşağıdadır. ... Duyuru Devamı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir

Sayın Üyemiz, Odamız ve KOSGEB işbirliği ile aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir. Girişimci adaylarının Odamızda alacağı 70 saatlik eğitimin ardından iş planlarını oluşturarak iş kurmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda eğitimi tamamlayıp katılım belgelerini alan girişimci adayları, işletmelerini kurarak KOSGEB'e başvurarak ve KOSGEB kurulundan başarı ile geçmeleri halinde KOSGEB'in 30.000 TL hibe,  70.000 TL 2 yıl sonra ... Duyuru Devamı

Teknolojik ve Yenilikçi İş Fikri Sahibi Kadın Girişimcilere yönelik Eğitim Kampı

Teknolojik ve Yenilikçi İş Fikri Sahibi Kadın Girişimcilere yönelik Eğitim Kampı

Sayın Üyemiz, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) ile "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)" işbirliğiyle düzenlenecek olan "İnovasyonda Kadın" konulu "Kadın Girişimcilik Kampı" için başvurular başlamıştır. Başvurular ücretsiz olup TÜBİTAK MARTEK hakemlerince yapılacak değerlendirmeler sonucu kampa katılmaya 30 Kadın Girişimci hak kazanacaktır. Kamp, 31 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 gün) düzenlenecektir.   Son başvuru tarihi: ... Duyuru Devamı

TÜBİTAK- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından , ‘Lojistik Yönetimi Eğitimi ‘ ve ‘Özel Sektörde Stratejik Yönetim ‘ konulu eğitimler düzenlenecektir.

TÜBİTAK- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından , ‘Lojistik Yönetimi Eğitimi ‘ ve ‘Özel Sektörde Stratejik Yönetim ‘ konulu eğitimler düzenlenecektir.

Sayın Üyemiz, TÜBİTAK- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından , 'Lojistik Yönetimi Eğitimi ' ve 'Özel Sektörde Stratejik Yönetim ' konulu eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlere ilişkin içerik ve detaylar aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi için TÜBİTAK-Tüsside ile irtibata geçebilirsiniz.   İletişim: Özel sektörde stratejik yönetim Eğitimi ile ilgili bilgi almak için;  ... Duyuru Devamı

MARKA Ücretsiz Kamu Mali Yönetimi ve Kamu İhaleleri Eğitim

MARKA Ücretsiz Kamu Mali Yönetimi ve Kamu İhaleleri Eğitim

Sayın Üyemiz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM)" adı altında eğitimler düzenlemektedir. KASEM kapsamında düzenlenecek olan 2 günlük "Kamu Mali Yönetimi ve Kamu İhaleleri" eğitimlerine başvurular başlamıştır. Kontenjan sınıf başına 40 kişidir. Eğitimi Mahalli İdarelere Hizmet Derneği (MİHDER) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cemal Özyardımcı verecektir. Başvuru linki: http://kmye.marka.org.tr/  Tarihler: ... Duyuru Devamı

Bilgi Sistemleri ve Ekonomik Lisanslama Modelleri Semineri

Bilgi Sistemleri ve Ekonomik Lisanslama Modelleri Semineri

Sayın Üyemiz, Bilgi Sistemleri Ekonomik Lisanslama Modelleri Semineri, 19 Aralık 2014 Cuma günü saat 18.30'da MÜSİAD Gebze Yeni Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Katılım teyitlerinizi aşağıdaki ilgi kişisine iletmeniz gerekmektedir. İrtibat kişisi: Recai Ertürk Tel: 0262 646 32 72 Cep: 0532 344 42 00 E-mail: ... Duyuru Devamı

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Sayın Üyemiz,   Bilindiği üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. Maddesi uyarınca her işyerinde acil durumlarla mücadele için ilk yardım konusunda uygun donanım ve eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulundurulması zorunludur. Aksi halde kanunda idari para cezaları öngörülmektedir.   Bununla birlikte, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında iş verenin 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete'de ... Duyuru Devamı


« Önceki Sayfa
[    1     2    3    4    ]
Sonraki Sayfa »


Toplam 4 sayfadan 1. sayfa görüntülenmektedir.
Toplam Kayıt Sayısı: 62

Masaüstü Görünüme Geç