T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir, Moritanya ve Senegal’e Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir, Moritanya ve Senegal’e Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları

Sayın Üyemiz,   T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Cezayir, Moritanya ve Senegal’e resmi ziyaretleri kapsamında; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Türk işadamları heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları düzenlenecektir.     Bu kapsamda 27 Şubat 2018, Salı günü İstanbul’dan çıkışlı ... Duyuru Devamı

İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yönetmelikte Değişiklik Taslağı

İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yönetmelikte Değişiklik Taslağı

Sayın Yetkili,   18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasını öngören karşılaştırma cetveli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, Odamız görüşleri talep edilmektedir.   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilecek Odamızın ... Duyuru Devamı

İPTAL / Sayın Bakan Nihat Zeybekci’nin Resmi Ziyareti vesilesiyle İngiltere’ye Özel Sektör Heyet Ziyareti

İPTAL / Sayın Bakan Nihat Zeybekci’nin Resmi Ziyareti vesilesiyle İngiltere’ye Özel Sektör Heyet Ziyareti

Sayın Üyemiz,   T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin, 28-29 Kasım 2017 tarihlerinde JETCO Toplantısı vesilesiyle İngiltere’ye düzenlenmesi planlanan resmi ziyareti kapsamında  gerçekleştirilmesi öngörülen “İngiltere- Türkiye İş Forumu”, program değişikliği sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.    Bilgilerinize sunarız. ... Duyuru Devamı

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tarafımıza göndermiş olduğu yazı ile; 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ... Duyuru Devamı

Uzlaştırma Komisyonu - Yetki Belgesi Talebi - İVEDİ

Uzlaştırma Komisyonu - Yetki Belgesi Talebi - İVEDİ

Sayın Üyemiz, TOBB'dan tarafımıza ulaşan bir yazıda,   Malumları olduğu üzere Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesinde başından beri en büyük katılımcı ve destekleyici olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan ilgili bir üst örgüttür ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu’nun 41 inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan ... Duyuru Devamı

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi

Sayın Üyemiz,   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır.   26 Eylül 2017 tarihli ... Duyuru Devamı

Mersis Başvuruları İle İlgili Önemli Duyuru

Mersis Başvuruları İle İlgili Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU   Ticaret Sicili Müdürlüğüne şirket tescil işlemleri için MERSİS sisteminden yapılacak başvurularda  1. Firma merkez adres bilgileri için sistem üzerinden UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı )'ye uygun olarak alınmasının sağlanması ile alınacak karar metinlerinin de bu adreslere uygun olarak hazırlanması,   2. Tür değişiklikleri sırasında sistemde yer alan firma merkez adres bilgisinin yerine UAVT'ye uygun adres bilgisinin ... Duyuru Devamı

Irak İle İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı

Irak İle İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,   DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından Irak ile iş yapan firmalarımız ile 11 Temmuz 2017 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza’da bir toplantı düzenlenecektir.   Toplantının amacı, firmalarımızın halihazırda Irak’ta karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespiti ve çözüm önerilerinin Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile paylaşılmasıdır. ... Duyuru Devamı

Türkiye- Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri

Türkiye- Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri

Sayın Üyemiz,   12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun başkanlığında Hanoi’de düzenlenecek 7. Dönem KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Toplantısı kapsamında 13 Temmuz 2017 tarihinde Hanoi’de “Türkiye-Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri” düzenlenecektir.    Söz konusu toplantıda, ... Duyuru Devamı

Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler

Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler

Sayın Üyemiz,   T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan DEİK'e iletilen bir yazıda, eşbaşkanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci tarafından deruhte edilen Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.   Angola ile Türkiye ikili ticaretinde yaşanılan sorunlar ... Duyuru Devamı

“Türkiye-Filistin İş Konseyi’nin Filistin Temasları ile İkili Görüşmeler” 13-16 Mayıs 2016

“Türkiye-Filistin İş Konseyi’nin Filistin Temasları ile İkili Görüşmeler” 13-16 Mayıs 2016

Sayın Üyemiz,   DEİK Türkiye - Filistin İş Konseyi tarafından 13- 16 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Kudüs, Ramallah, El-Halil ve Nablus şehirlerinde toplantılar ve firmalar ile ikili görüşmeler düzenlenecektir.   Bahsekonu ziyaret vesilesiyle; Filistin hükümeti ile görüşmeler gerçekleştirilmesi ve El-Halil sanayi bölgesi ile bölgedeki Türk yatırımlarının ziyaret edilmesi planlanmaktadır.   DEİK ... Duyuru Devamı

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Taslağı Görüş

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Taslağı Görüş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile taşımacılık sektörünün düzenlendiği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir. Buna karşılık teknolojik imkanların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına ... Duyuru Devamı

Ready2Go Projesi Hakkında

Ready2Go Projesi Hakkında

Sayın Üyemiz, İstanbul İtalyan Ticaret Odası'ndan aldığımız Ready2Go Projesi ile ilgili bilgilendirme yazısı aşağıdadır. İtalyan Ticaret Odası olarak, işbirliği içinde olduğumuz Milano Ticaret Odası tarafından yönetilen ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı tarafından başlatılan Ready2Go projesini dikkatinize sunarız.   Ready2Go projesinin amacı; Avrupa Birliği ve aralarında Türkiye’nin ... Duyuru Devamı

Afrika Ülkelerinde Enerji ve Madencilik Alanlarında Faaliyet Gösteren Türk Firmalarına İlişkin Bilgi Anketi

Afrika Ülkelerinde Enerji ve Madencilik Alanlarında Faaliyet Gösteren Türk Firmalarına İlişkin Bilgi Anketi

Sayın Üyemiz, DEİK'ten aldığımız bir yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, üçüncü ülkeler işbirliğinde Afrika ülkelerine, Türk ve yabancı Eximbankların finansman desteği ile enerji ve madencilik sektörlerinde ortak yatırım fırsatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildiği bildirilmektedir.  Bu kapsamda, ilgili Bakanlık ile paylaşılmak üzere, Afrika’da enerji ve madencilik ... Duyuru Devamı

İthal Ürünlerde Askıya Alma Uygulamasına Yönelik İtirazlar

İthal Ürünlerde Askıya Alma Uygulamasına Yönelik İtirazlar

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, ülkemiz ve AB arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca ihdas edilen Gümrük Birliği (GB) kapsamında Birlik içerisinde yer alan ülkeler arasında sanayi ürünlerinin vergilerinin sıfırlandığı, üçüncü ülkelere yönelik olarak ise ortak gümrük tarifesi uygulaması yürürlüğe konulduğu ... Duyuru Devamı

Özel Güvenlik Kanun Tasarısı

Özel Güvenlik Kanun Tasarısı

  Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı aşağıdaki linkte  görüşlerinize sunulmuştur. Taslağa ilişkin görüşlerinizi 27.05.2016 Cuma günü saat 16:00’ya kadar kkocal@gebzeto.org.tr adresine veya 0262 646 60 76 nolu faksa göndermenizi rica eder, çalışmalarınızda ... Duyuru Devamı

KENYA UYARISI

KENYA UYARISI

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Kenya Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen; Kenya'dan Türkiye'ye altın satacaklarını iddaa eden bazı kişilerin son aylarda ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle irtibata geçtikleri, Büyükelçilikle temas eden işadamlarından sağlanan ve Kenyalı şirketlere ait olduğu iddia edilen altın ihraç sertifikalarının gerçekliğinin Kenya Madencilik ... Duyuru Devamı

Kenya Büyükelçiliğimizden altın ihraç sahteciliği hakkında duyurusu

Kenya Büyükelçiliğimizden altın ihraç sahteciliği hakkında duyurusu

Sayın Üyemiz ; Kenya'dan Türkiye'ye altın satacaklarını idda eden bazı kişiler son aylarda ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle irtibata  geçtikleri,Büyükelçiliğimizle temas eden işadamlarımızdan sağlanan ve Kenyalı şirketlere ait olduğu iddia edilen altın ihraç sertifikasının gerçekliğinin Kenya Madencilik Bakanlığı nezdinde araştırılması neticesinde işadamlarımızın şikayetine konu olan "Global Aviation International ... Duyuru Devamı

AIESEC - GEBZE TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ

AIESEC - GEBZE TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ

   AIESEC, Global Talent Programı ile firmaların kısa ve orta vadeli insan kaynağı ihtiyacına eşsiz potansiyele sahip yabancı genç yeteneklerle uygun maliyetli çözümler sunar.        Dünyanın dört bir yanındaki genç profesyoneller Global Talent ile elinizin altında!       Global Talent uluslararası şirketlere ve KOBİ'lere global ticaret arenasında rekabet avantajı sağlarken aynı ... Duyuru Devamı

MEVZUAT ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MEVZUAT ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tüm mevzuatının elden geçirilerek, kırtasiyecilik getiren, gereksiz tekrara düşen, vatandaşın en hızlı ve etkili hizmet almasını engelleyen mevzuatın ayıklanacağını ifade etmiştir. Bakan Işık ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti 'ninbürokrasi geleneğinde, hiç kimsenin kendi yetkisini azaltmayı istemediğini, ancak bunu yapmak zorunda olduklarını" belirterek , Bakanlık mevzuatıyla ilgili önerilerin ... Duyuru Devamı


« Önceki Sayfa
[    1     2    3    4    ]
Sonraki Sayfa »


Toplam 4 sayfadan 1. sayfa görüntülenmektedir.
Toplam Kayıt Sayısı: 68

Masaüstü Görünüme Geç