Menü Close

2018 Faaliyet Raporu Yazısı

Değerli Üyelerimiz; 

Gebze Ticaret Odası, ticaret hayatında kurumsal bir yapıya sahip öncü bir kuruluş olarak, üyelerine en kaliteli hizmeti sunmak ve bu yolla ekonomimize azami faydayı sağlamak amaçlarıyla faaliyetlerini sürdüren, üye memnuniyetine öncelik veren, hizmet ve kalite anlayışının devamlılığını sağlamayı ilke edinen güçlü bir oluşumdur. Odamız, “5 yıldızlı, A kalite, akredite Oda” niteliğini, aynı zamanda sosyal sorumluluk pojeleriyle taçlandırmaya, tüm bu vasıflarıyla; bölgesine, ülkesine, azami katma değeri sağlama yolunda; kamuoyunun takdir ve ilgisini kazanmaya devam etmektedir.

Odamız, ticari ve endüstriyel alanlarda sunduğu kalıcı çözümler dahilinde, üyelerinin ulusal ve uluslararası ölçekteki rekabet güçlerini arttırma ve dış ticaret hacimlerini yükseltme ana hedefleriyle hizmet etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda düzenlenen, ülkemizin iktisadi hayatında söz sahibi olan Gebze’mizin ve bölgemizin tacirinin, tüccarının, sanayicisinin değişen ticaret ve endüstri konjonktürüne uyum sağlamasını kolaylaştırıcı paneller, bilgilendirme toplantıları ve konferanslarla da Odamız; 2017 yılında adından söz ettirmeyi başarmıştır.  “Birliktelik kültürümüz”, başarıya ulaşmamızdaki  en temel unsur, üyelerimizden aldığımız güç ve desteğin yanında; en büyük motivasyon kaynağımız ise, sizlerin bize olan güvenidir.  Tüm faaliyet ve çalışmalarımızın, özellikle hayata geçiş süreçlerinde; sürekli gelişimi, yenilenmeyi, farklı görüş, birikim ve yeteneklerin uyumlu birlikteliğini sağlama amaçlarımızla; 2018 yılında da, üyelerimizi, bölgemizi ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolundaki projelerimize, sosyal sorumluluk bilincini de göz ardı etmeyerek sürdürme, şevk ve azmindeyiz.

Kurumların faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve verimliliğinin tespit edilmesi için kullanılacak araçlardan en önemlisi ilgili kurum ve birimlerce hazırlanan faaliyet raporlarıdır. Bu gerekçe ile, 2017 yılı Faaliyet Raporumuz, titiz bir çalışma sonucu ve tüm birimlerimizin iştiraki ile kamuoyunu doğru bilgilendirmek; 2017 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bir kısmını sizlerle paylaşmak için hazırlanmış bulunmaktadır. Bu vesileyle, Odamızın faaliyetlerine ilişkin mevcut durumunu gösteren 2017 yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür  ederim. Koşulsuz desteklerini bizden esirgemeyerek,her zaman yanımızda olan, Birlik Başkanımız Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU başta olmak üzere, çok değerli üyelerimize, Gebze Ticaret Odası’nın kuruluşundan bu yana edindiği tüm başarılarda emek sahibi olan bütün yönetim birimlerimize, paydaşlarımıza, personelimize şükranlarımı sunar; yolumuza çıkacak tüm engelleri aşacak gücün, özümüzde var olduğunun altını çizerek, bir önceki yıldan daha iyi geçmesini temenni ettiğimiz 2018 yılının; hep beraber daha fazla ürettiğimiz, ülkemize daha fazla değer kattığımız bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla,
Nail ÇİLER
Yönetim Kurulu Başkanı