Menü Close

2021 Faaliyet Raporu Yazısı

Değerli Üyelerimiz;

Bölgemizin güzide kuruluşlarından Gebze Ticaret Odası olarak; şeffaf yönetim anlayışımızla ülkemizin sanayileşmesinden, ekonomik ve sosyal anlamda küreselleşmesine kadar pek çok atılıma ve gelişim sürecine ciddi ölçüde katkılar sunan 21.000’i aşan üye iş insanımıza etkin ve kaliteli hizmet sağlama noktasında yoğun gayret gösterdiğimiz, dinamik yapımız, ortak akıl ve fikirlerimiz ile plan, proje ve çalışmalar üreterek başarılarımıza her geçen zamanda bir yenisini daha gururla eklediğimiz 2021 yılını geride bırakıyor, 2022 yılını umut ve beklentilerle karşılıyoruz.

Göreve başladığımız günden beri; köklü sanayi geçmişi, modern altyapısı, coğrafi konumu, tarihi dokusu, turistik ve kültürel değerleriyle önemli olanaklar sağlayan bölgemizde üye ve çözüm odaklı yaklaşımımız dahilinde tempomuzu canlı tutarak faydalı işler başarmayı hedefledik. Bu kapsamda; iş dünyamızın günün değişen şartlarına ve üretim modellerine uyum sağlamaları, mevcut potansiyellerini daha da harekete geçirmeleri, kazanımlarını üst seviyeye taşıyabilmeleri için durmaksızın ve sonsuz gayretle çalışarak, yoğun emek gösterdiğimiz hizmetlerimiz ile, 365 Oda/Borsa arasında “örnek” projelere öncü olmaya devam ettik. 2021 yılında gerçekleştirilen denetimler sonucu “A sınıfı, Mükemmel Oda” statüsünü koruyan Odamızın güçlü kurumsal yapısı, otomasyona dayalı çalışmalarımız, tüm potansiyelimiz, birikimimiz ve tecrübemizle gelecekte de paydaşlarımız için değer üretmeye; organize ettiğimiz seminerler, bilgilendirme toplantıları ve paneller ile üyelerimize yeni ufuklar açmaya, mevzuatlar dahilinde ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi konusunda çözüm önerilerinin sunulmasına, daha çok üretim, yatırım ve istihdam adına benzeri çalışmaları icra etmeye, özetle; üyelerimiz ve bölgemiz adına çaba göstermeye aynı titizlikle devam edeceğiz.

2021 yılında “Biz Birlikte Güçlüyüz” ilkemize bağlı kalarak uygulamaya koyduğumuz tüm projelerimize katkı sunan, gelişim ve değişimin ışığında Odamızı bugün olduğu gibi gelecekte de en iyi faydayı sağlayabilmek üzere ekip ruhuyla destekleyen değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu noktada, kurumumuzun yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların bir kısmını içeren “Dijital Faaliyet Raporu” muzu özenle hazırlayarak sizlerin bilgi ve takdirlerinize sunuyoruz.

2022 yılında sanayinin ve teknolojinin üssü bölgemizi birlikte daha da kalkındıracağımız, global ve yerel belirsizlikleri aşarak umutla yol alacağımız, Gebze Ticaret Odası ailesinin kıymetli üyeleri ve ülkemiz için her an daha iyiye gidecek; hayallerin ve planların gerçekleştiği, sağlık, bereket ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, sevgilerimi sunuyorum.

Saygılarımla

Nail ÇİLER
Yönetim Kurulu Başkanı