Menü Close

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

Anonim Şirketlerde hisse devirleri tescile tabi olmadığı ve hisseler kişiler arasında rahatlıkla el değiştirebildiği için son ortaklık durumunu gösteren ilişkin belge verilememektedir.

LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN

1-   Dilekçe ile başvurulması gerekmekte (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)