Menü Close

Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda ,Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2023 yılı başından itibaren beklenenden daha az yağış alan Panama’da hava sıcaklıklarının rekor derecede artışı sebebiyle deniz suyu seviyesinde düşüş yaşandığı, su seviyesindeki bu düşüşün yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda olan, Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan ve dünya ticaretinin yaklaşık %6’sının geçtiği Panama Kanalı trafiğinin aksamasına yol açtığından bahsedilmektedir.

Yazıda devamla, Panama Kanal İdaresi tarafından 30 Temmuz 2023 tarihinde başlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar Kanal’dan günlük geçen gemi sayısının 38’den 32’ye düşürüleceği bilgisi paylaşılmış, Gatun Gölü su seviyesindeki değişikliklere bağlı olarak bu kısıtlamanın artırılabileceği ve geçiş yapan gemilerin “transit rezervasyon sistemi” ni kontrol etmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, 16 Ağustos 2023 tarihinde aynı platform üzerinden yapılan bilgilendirmede Panama Kanal İdaresi tarafından yapılan açıklamada geçiş için kanalda bekleyen gemi sayısının günlük 135 gemiye ulaştığı ve kısıtlama uygulamasının 2 Eylül 2023 tarihine kadar devam ettirileceği ifade edildiği bilgisi paylaşılmaktadır.

Öte yandan, söz konusu idare tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde yapılan son açıklamada, yaşanan kuraklık sebebiyle gemi geçişlerinde uygulanan sınırlamanın bir yıl süresince devam ettirileceği ifade edilmiş olup, kısıtlama tedbirlerinden önce geçiş için bekleyen günlük gemi sayısı 90 iken, mezkur uygulama sonrasında günde ortalama 140-200 gemiye yükseldiği ve normal süreçte ortalama 3-5 gün olan bekleme süresinin 11-19 güne yükseldiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, uygulanan tedbirlerin ve gemi geçişlerindeki sınırlamaların özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da yer alan ülkelerde tedarik sorunu ve emtia fiyatlarındaki artışa neden olabileceği, ayrıca Panama Kanalı’nın en yoğun kullanıcıları olan ABD, Çin ve Japonya’nın alternatif güzergah arayışına girebileceğinin beklenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, ürün ve hammadde tedariği için Panama Kanalı’nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı yapan firmalarımıza bir yıl süresince uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde söz konusu uygulamaya ilişkin olarak e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (panama@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.