Menü Close

İFLAS VE KONKORDATO BELGESİ(İHALE DURUM)

İflas Konkordato Belgesi Islak İmzalı

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin İhale yasaklı olmadığını gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden dilekçe ile talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Dilekçeler Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve Ticaret Odası Başkanlığına olma üzere yazılacaktır.

NOT: İflas Konkordato ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin dilekçelerde belirtilmesi gerekmektedir. 

İflas Konkordato Belgesi E-İmzalı

İflas Konkordato belgesi (ihale kanunu a ve b bendi) Müdürlüğümüze gelmeden MERSİS sisteminden online olarak belge başvuruları kısmından e-imzalı olarak talep edilerek sistem üzerinden ödemesi de yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir.

Bununla birlikte alınması gereken iflas konkordato belgesi (ihale kanunu g) bendi için odamız web sitesinden online işlemlerden müracaat edilerek (g)  bendi için e- imzalı belge talebi yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir. 

NOT: İflas Konkordato ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin sistemde belirtilmesi gerekmektedir. 

Mersis E-imza belge işlemleri;