Menü Close

İhale Durum Belgesi

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin İhale yasaklı olmadığını gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden dilekçe ile talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

     Dilekçeler Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve Ticaret Odası Başkanlığına olma üzere yazılacaktır.

NOT: İhale belgesi ihale tarihi itibarı ile isteniyor ise, bu tarihin dilekçelerde belirtilmesi gerekmektedir.