Menü Close

Tescil Harçları

2021 TESCİL VE BELGE HARÇLARI

(İLAN ÜCRETİ DAHİL) TAHMİNİ TUTARLAR

29/12/2020 tarih 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tarifedeki harçlara tahmini ilan ücreti de dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. İlan edilecek metnin kelime sayısına paralel olarak bu rakamlarda artış olabilecektir.

NOT:TİCARET SİCİL HARÇLARI, REKABET KURUMU ÖDEMELERİ VE GAZETE İLAN BEDELLERİ ODAMIZ VEZNESİNDE NAKDEN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

Anonim Şirket Haçları

KURULUŞ :1.850,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için)
(7 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
GENEL KURUL (SEÇİMLİ):1.150,00.TL. (Ayrıca temsilci atanması kısmında belirtilen harçlar ilave edilecektir.)
SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL TASARISI:600,00.TL. (300 Kelimelik ilan metni için)
(Rekabet kurumu ödemesi hariç)
TEMSİLCİ ATANMASI:1.050,00.TL. (Tek temsilci içindir.) Her ilave temsilci için 696,00-TL., Her iptal edilen temsilci için 219,20-TL. ücrete ilave edilecektir.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE):3.950,00.TL. (Tek temsilci içindir.), İlave her temsilci için 696,00-TL ve oda kayıt ücreti sermaye tutarı üzerinden alınarak tahmini tutara eklenecektir. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI:3.950,00.TL. (Tek temsilci içindir.),İlave her temsilci için 696,00-TL. ve oda kayıt ücreti sermaye tutarı üzerinden alınarak tahmini tutara eklenecektir. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
TASFİYE’YE GİRİŞ:2.150,00.TL. (Tek tasfiye memuru içindir.) İlave her tasfiye memuru için 696,00.TL. tahmini tutara eklenecektir.
TASFİYE’DEN DÖNÜŞ:1.750,00.TL. (Tek temsilci içindir.) İlave her temsilci için 696,00.TL. tahmini tutara eklenecektir.
TASFİYE SONU:300,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:1.000,00.TL.
ŞUBE KAPANIŞI:470,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ:2.000,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (7 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)

Limited Şirket Haçları

KURULUŞ: 1.850,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (5 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
HİSSE DEVRİ:500,00.TL. Aynı kararda temsilci ataması ya da iptali varsa ilgili ücretlere temsilci atanması kısmında yer alan tutarlar eklenecektir.
SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL TASARISI: 600,00.TL. (300 Kelimelik ilan metni için) (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:1.100,00.TL. (300 kelimelik tadil için)
TEMSİLCİ (MÜDÜR) ATANMASI:1.100,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 696,00-TL., Her iptal edilen imza 219,20-TL.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE):3.950,00.TL. (Tek temsilci içindir.), İlave her temsilci için 696,00-TL ve oda kayıt ücreti sermaye tutarı üzerinden alınarak tahmini tutara eklenecektir. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI:3.950,00.TL. (Tek temsilci içindir.),İlave her temsilci için 696,00-TL. ve oda kayıt ücreti sermaye tutarı üzerinden alınarak tahmini tutara eklenecektir. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
TASFİYE’YE GİRİŞ:2.150,00.TL. (Tek tasfiye memuru içindir.) İlave her tasfiye memuru için 696,00.TL. tahmini tutara eklenecektir.
TASFİYE’DEN DÖNÜŞ:1.750,00.TL. (Tek temsilci içindir.) İlave her temsilci için 696,00.TL. tahmini tutara eklenecektir.
TASFİYE SONU:300,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:1.000,00.TL.
ŞUBE KAPANIŞI:470,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ: 2.000,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (5 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
ACENTELİK VEKALETNAMESİ:1.150,00.TL.
ACENTELİK FESİHNAMESİ:470,00.TL.

Kooparatif Haçları

KURULUŞ:1.500,00.TL. (2500 Kelimelik esas sözleşme için) ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (7 defter dahil) (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
GENEL KURUL(SEÇİMLİ):1.200,00.TL (3 temsilci için) Ayrıca ilave her temsilci için 219,20-tl tahmini tutara eklenecektir.
TEMSİLCİ ATANMASI:1.000,00.TL. (3 temsilci İçin) Her eklenen temsilci 219,20.TL. , Her iptal edilen temsilci için  85,30-TL.
TASFİYE GİRİŞİ:1.350,00.TL. (3 tasfiye memuru için) ilave her tasfiye memuru için 219,20 Tl tahmini tutara eklenecektir.
TASFİYE SONU:175,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:460,00.TL.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE):1.400,00.TL. (3 temsilci için) Ayrıca ilave her temsilci için 219,20.TL. tahmini tutara eklenecektir.
Oda Kayıt Ücreti Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek.
(KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ YAZI SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI:1.400,00.TL. (3 temsilci için) Ayrıca ilave her temsilci için 219,20.TL. tahmini tutara eklenecektir.
ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)

Şahıs İşletmesi Haçları

KURULUŞ – MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN) -ŞUBE AÇILIŞI:800,00.TL.
Oda Kayıt Ücreti Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek.
(KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ YAZI SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
DEĞİŞİKLİK:530,00.TL.
KAPANIŞ:170,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ(LTD VEYA A.Ş.’DEN ŞAHSA DÖNÜŞ): 1.100,00.TL.
ACENTELİK VEKALETNAMESİ:800,00-TL
ACENTELİK FESİHNAMESİ:350,00-TL.

BELGE-TASDİK HARÇLARI

  SİCİL TASDİKNAMESİ: 72,60.TL.
BELGE HARCI(FİRMA DURUM, YETKİ, İHALE): 72,60.TL. (ODA İHALE BELGESİ İÇİN 10-TL İLAVE ÜCRET ALINACAKTIR.)  
BELGE SURETİ: 21,60.TL.
ESAS SÖZLEŞME+DEFTER TASDİK: 536,00-TL
İMZA BEYANI: 90-TL
TSY 111 BELGESİ: 72,60-TL + KAYIT SİLME HARCI:219,20 (ODA AİDAT BORÇLARININ KAPATILMASI GEREKMEKTEDİR.)

İLAN BEDELİ

ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ): 0,77 TL.
ŞİRKET KURULUŞ İLANLARI (KELİMESİ): 0,35 TL.
KOOPERATİF İLANLARI (KELİMESİ): 0,40 TL.
KOOPERATİF KURULUŞ İLANLARI (KELİMESİ): 0,25 TL.
TİCARETE BAŞLAMA İLANLARI (MAKTUEN): 100,00 TL.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ İLE KURULAN ŞİRKETLER VE GERÇEK KİŞİLER (KELİMESİ VE BEHER GAZETE FİYATI): 0,01 TL
TİCARETE TERK, RESEN TESCİL VE DÜZELTME İLANLARI: ÜCRETSİZ
GAZETE SATIŞ FİYATI (PERAKENDE): 4,50 TL.

2021 YILI KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRET TARİFESİ

DERECESİKAYITLI SERMAYEKAYIT ÜCRETİ VEYA YILLIK AİDAT (TL.)
4.DERECE0 – 70.000,00358,00
3.DERECE70.001,00 – 105.000,00382,00
2.DERECE105.001,00 – 175.000,00443,00
1.DERECE175.001,00 – ve Yukarısı680,00
0.DERECEMevzuat gereği yeni kurulan sermaye şirketlerinden alınacak kayıt ücreti için oluşturulmuş derecedir.536,00

NOT    :

-Odamıza kayıt olan firmadan kayıt ücreti alınır ve bu alınan miktar, yıllık aidat miktarı kadar olup o yıl başka aidat alınmaz.
– 2021 yılında Odamıza yeni kayıt olan üyelere kayıt esnasında 3 adet faaliyet belgesi ücretsiz verilecektir.
– 2021 yılında Odamıza aidat borcu olmayan üyelere faaliyet belgesi ve oda sicil kayıt sureti ücretsiz verilecektir.