Menü Close

Tescil Harçları

2020 TESCİL VE BELGE HARÇLARI

(İLAN ÜCRETİ DAHİL) TAHMİNİ TUTARLAR

27/12/2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tarifedeki harçlara tahmini ilan ücreti de dahil edilerek aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. İlan edilecek metnin kelime sayısına paralel olarak bu rakamlarda artış olabilecektir.

NOT:TİCARET SİCİL HARÇLARI, REKABET KURUMU ÖDEMELERİ VE GAZETE İLAN BEDELLERİ ODAMIZ VEZNESİNDE NAKDEN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

Anonim Şirket Haçları

KURULUŞ :1.650,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için)
(7 Defter dahil) , (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
GENEL KURUL (SEÇİMLİ) :954,00.TL. (Ayrıca temsilci atanması kısmında belirtilen harçlar ilave edilecektir.)
SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL TASARISI :500,00.TL. (250 Kelimelik ilan metni için)
(Rekabet kurumu ödemesi hariç)
TEMSİLCİ ATANMASI :960,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90-TL., Her iptal edilen imza 200,90-TL.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE) :3.600,00.TL. (Tek imza), İlave her imza için 637,90-TL,  ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI :3.600,00.TL. (Tek imza),İlave her imza için 637,90-TL.,
ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
TASFİYE’YE GİRİŞ :1.970,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90.TL.
TASFİYE’DEN DÖNÜŞ :1.600,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90.TL.
TASFİYE SONU :280,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :880,00.TL.
ŞUBE KAPANIŞI :400,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ :1.750,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (7 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)

Limited Şirket Haçları

KURULUŞ : 1.650,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (5 Defter dahil) , (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
HİSSE DEVRİ :430,00.TL. Aynı kararda müdür ataması, iptali varsa ilgili ücretlere müdür seçimi kısmında yer alan tutarlar eklenecektir.
SERMAYE ARTIRIMINA AİT TADİL TASARISI : 500,00.TL. (250 Kelimelik ilan metni için) (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
DİĞER TADİL TASARILARI :1.000,00.TL. (300 kelimelik tadil için)
TEMSİLCİ (MÜDÜR) ATANMASI : 960,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90-TL., Her iptal edilen imza 200,90-TL.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE) :3.600,00.TL. (Tek imza), İlave her imza için 637,90-TL,  ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI :3.600,00.TL. (Tek imza),İlave her imza için 637,90-TL.,
ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
TASFİYE’YE GİRİŞ :1.970,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90.TL.
TASFİYE’DEN DÖNÜŞ :1.600,00.TL. (Tek imza) Her eklenen imza 637,90.TL.
TASFİYE SONU :280,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :880,00.TL.
ŞUBE KAPANIŞI :400,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ :1.750,00.TL. (1500 Kelimelik esas sözleşme için) (5 Defter dahil), (Rekabet kurumu ödemesi hariç)
ACENTELİK VEKALETNAMESİ :900,00.TL.
ACENTELİK FESİHNAMESİ :400,00.TL.

Kooparatif Haçları

KURULUŞ :1.651,00.TL. (Kelimelik esas sözleşme için) ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (7 defter dahil) (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
GENEL KURUL(SEÇİMLİ) :450,00.TL Ayrıca temsilci atanması kısmında belirtilen harçlar ilave edilecektir.
TEMSİLCİ ATANMASI :900,00.TL. (3 İmza İçin) Her eklenen imza 200,90.TL. , Her iptal edilen imza 78,20-TL.
TASFİYE GİRİŞİ :1.250,00.TL. (3 İmza İçin) Her eklenen imza 200,90.TL.
TASFİYE SONU :150,00.TL.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :430,00.TL.
MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEBZE’YE) :1.300,00.TL. (3 İmza İçin) Her eklenen imza 200,90.TL.
Oda Kayıt Ücreti Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek.
(KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ YAZI SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
ŞUBE AÇILIŞI :1.300,00.TL. (3 İmza İçin) Her eklenen imza 200,90.TL.
ODA KAYIT ÜCRETİ SERMAYE MİKTARI ÜZERİNDEN ALINACAK VE TAHMİNİ TUTARA EKLENECEK. (KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ LİSTE SONUNDA YER ALMAKTADIR.)

Şahıs İşletmesi Haçları

KURULUŞ – MERKEZ NAKLİ (BAŞKA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN) -ŞUBE AÇILIŞI :650,00.TL.
Oda Kayıt Ücreti Sermaye Miktarı Üzerinden Alınacak ve Tahmini Tutara Eklenecek.
(KAYIT ÜCRETİ BİLGİLERİ YAZI SONUNDA YER ALMAKTADIR.)
DEĞİŞİKLİK :430,00.TL.
KAPANIŞ :150,00.TL.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ(LTD VEYA A.Ş.’DEN ŞAHSA DÖNÜŞ) : 900,00.TL.
ACENTELİK VEKALETNAMESİ :450,00-TL
ACENTELİK FESİHNAMESİ :280,00-TL.

BELGE-TASDİK HARÇLARI

  SİCİL TASDİKNAMESİ: 66,60.TL.
BELGE HARCI(FİRMA DURUM, YETKİ, İHALE): 66,60.TL. (ODA İHALE BELGESİ İÇİN 10-TL İLAVE ÜCRET ALINACAKTIR.)  
BELGE SURETİ: 19,80.TL.
ESAS SÖZLEŞME+DEFTER TASDİK: 441,00-TL
İMZA BEYANI TASDİK: 85-TL
TSY 111 BELGESİ: 66,60-TL + KAYIT SİLME HARCI:200,90

İLAN BEDELİ HARÇLARI;(18/01/2020 İTİBARİYLE İLAN ÜCRETLERİ)

ŞİRKET İLANLARI (KELİMESİ): 0,70 TL.
ŞİRKET KURULUŞ İLANLARI (KELİMESİ): 0,35 TL.
KOOPERATİF İLANLARI (KELİMESİ): 0,40 TL.
KOOPERATİF KURULUŞ İLANLARI (KELİMESİ): 0,25 TL.
TİCARETE BAŞLAMA İLANLARI (MAKTUEN): 95,00 TL.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ İLE KURULAN ŞİRKETLER VE GERÇEK KİŞİLER (KELİMESİ VE BEHER GAZETE FİYATI): 0,01 TL
TİCARETE TERK, RESEN TESCİL VE DÜZELTME İLANLARI: ÜCRETSİZ
GAZETE SATIŞ FİYATI (PERAKENDE): 4,00 TL.

2020 YILI KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRET TARİFESİ

DERECESİKAYITLI SERMAYEKAYIT ÜCRETİ VEYA YILLIK AİDAT (TL.)
4.DERECE0 – 70.000,00310,00
3.DERECE70.001,00 – 105.000,00350,00
2.DERECE105.001,00 – 175.000,00405,00
1.DERECE175.001,00 – ve Yukarısı620,00
0.DERECEMevzuat gereği yeni kurulan sermaye şirketlerinden alınacak kayıt ücreti için oluşturulmuş derecedir.441,00

NOT    :
-Odamıza kayıt olan firmadan kayıt ücreti alınır ve bu alınan miktar, yıllık aidat miktarı kadar olup o yıl başka aidat alınmaz.
– 2020 yılında Odamıza yeni kayıt olan üyelere kayıt esnasında 3 adet faaliyet belgesi ücretsiz verilecektir.