Menü Close

BAŞKA BİR SİCİLE MERKEZ NAKLİ ( TSY 111 BELGESİ )

Not: Merkez nakli ile ilgili TSY 111 belgesi Müdürlüğümüze gelmeden MERSİS sisteminden online olarak belge başvuruları kısmından e-imzalı olarak talep edilerek sistem üzerinden ödemesi de yapılarak e-imzalı şekilde alınabilmektedir.

Not: Mersis üzerinden belge talebi yapıldıktan sonra terkin ücreti ve varsa oda aidat ödemesi için aşağıdaki mail adresine bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir.

mersis@gebzeto.org.tr

Islak imzalı ya da E-imzalı TSY 111 belgesini Müdürlüğümüze müracaat ederek almak için aşağıdaki açıklamalara göre hareket edilmesi gerekmektedir.
 

1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne Merkez nakli yapılacağı ilgili evrakların talebi için İstenilen belgenin içeriği belirtilmiş Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsile yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2- MERKEZ NAKLİ için esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilerek kabul edildiğine dair noter tasdikli genel kurul kararı.

Mersis E-İmza belge işlemleri;