Menü Close

Tasdikname

Tüzel kişilerin ve Hakiki Kişilerin Ticaret Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.  Ticaret Sicili Servinden sözlü talep üzerine ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.