Menü Close

İmza Beyanları Hakkında

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden  gelen bilgilendirme yazısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesi düzenlemesi çerçevesinde MERSİS’te şirket/işletme adına imzaya yetkililerin imza…

Anket Genelgesi

Son zamanlarda Oda ve Borsalarımızın anket yapılacağı gerekçesiyle aranarak çeşitli konularda sorular sorularak cevap talep edildiği bilgisine varılmıştır. Birliğimiz tarafından anket yapılacağı zaman, anket yapılacağı…