Menü Close

İŞ ORTAKLIĞI

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE MERSİS SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

ADRESİN DOĞRULUĞU AYRICA BELEDİYE / OSB NUMARATAJ BİRİMİNDEN TEYİT EDİLMELİDİR.

1-Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsile yetkili kişi / kişiler tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)

2 –İş Ortaklığı Sözleşmesi (Noter Tasdikli) (MERSİS Sistemi Üzerinden Hazırlanan) 1 Adet

3- İş Ortaklığını temsile yetkili kişi/kişilerin UNVAN altında hazırlanmış Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noterden hazırlanan imza beyannameleri (1 adet)
(TTK 40/2.nci Maddesine göre Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç)

5–  Taahhütname (Dilekçe örneği olarak web sitemizde kuruluş evrak listesindeki dilekçeyi hazırlarsanız ayrıca taahhütnameye gerek olmayacaktır)

6-İş ortaklığına dahil olan şirketlerin kayıtlı oldukları Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan ticaret sicil tasdiknameleri,

7– İş Ortaklığa dahil olan şirketlerin imza sirküleri,

8- İş ortaklığının vergi levhası

Eklentiler