Menü Close

İmza Beyanları Hakkında

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden  gelen bilgilendirme yazısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesi düzenlemesi çerçevesinde MERSİS’te şirket/işletme adına imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla “Yetki Kabul İşlemleri” modülünün oluşturulduğu, düzenlemeyle halihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlandığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’yle (NVİ) yürütülen entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirilmiştir.

Ayrıca, kişi imza örneklerinin elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilmesi ile yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik bu uygulamaların 01.03.2022 tarihi itibarıyla ticaret sicili müdürlüklerinin tamamında devreye alınmasının planlandığı ifade edildiği üyelerimize önemle duyurulur.