Menü Close

Dijital Dönüşüm Check-Up Çalışması Destek Programı

Sayın Üyemiz,

Odamız, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2022 Yılı Teknik Destek Programıyla finanse edilen projesi kapsamında, “Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik çalışmalar (Dijital Check-Up)” programı dahilinde bölgemizde faaliyet göstermekte olan firmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yürütülecek teknik destek çalışması kapsamında odamız üyesi işletmelerin

Yönetim, Üretim, Lojistik, Tedarik, Depolama, Pazarlama bölümlerine yönelik, Robotik, ERP/PLM/MES, Büyük Veri Yapay Zeka, Bulut Sistemler, Sanal Gerçeklik, Yatay ve Dikey Entegrasyon, Katmanlı üretim ve siber güvenlik alanlarını kapsayan dijital teknoloji uygulamaları hakkında eğitim verilecek, bu eğitime katılan işletmeleri kapsayacak dijital olgunluk seviyesi belirlenmesine yönelik check-up çalışması yürütülecektir. Yürütülecek dijitalleşme seviyesi belirleme çalışmalarından sonra bu işletmeler için dijital dönüşüm strateji raporu hazırlanarak işletmenin dijitalleşme sürecinde izleyeceği adımlar, bir rapor halinde işletmenin bilgisine sunulacaktır.

Bu amaç doğrultusunda, 10 adet odamız üyesi firma desteklenecek olup, firmaların belirlenmesi noktasında, aşağıdaki linkte bulunan bilgi formunun doldurularak gönderilmesini rica ederiz.

https://forms.gle/rGYH5cQiWGFvG9Q66

Saygılarımızla,

GEBZE TİCARET ODASI