Menü Close

SOSYAL ETKİ MERKEZİ

PROJENİN AMAÇLARI:

Gebze Ticaret Odası tarafından bölgemize kazandırılan modern donanımlı Halk Eğitim ve Toplum Sağlık Merkezi içinde son teknoloji kullanılarak fiziki şartları oluşturulan ve tecrübeli personel ile hizmet veren Sosyal Etki Merkezi’nde en temel amaç;

 1. Toplumsal tasarruf, kaynakların yerinde kullanımın bilincinin yaygınlaştırılması ilkelerinden hareketle; öncelikle Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü kayıtları kullanılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, kendilerinin ihtiyaç duydukları ürünlerin seçimleri ile ayni yardım hizmeti sunmak,
 2. Oda olarak iş temsilcilerimizle muhtaç aileleri dolaylı olarak bu uygulama üzerinden belirli bir platformda  biraraya getirerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze katkıda bulunmak,
 3. Bu anlamda STK’ lar, sanayicilerimiz, işletmelerimiz ile resmi kurumlarımız arasındaki işbirliğini arttırmaya vesile olmak,
 4. Medeniyetimizin ticaret anlayışında yüzyıllar öncesinden bu yana varlığını korumayı başarmış Ahilik Kültürü’ müzü canlandırarak, değişen ticaret anlayışına entegrasyonunun sağlanması noktasında farkındalık yaratmak,
 5.  Paylaşma, cömertlik, yardımlaşma duygularının sosyal yaşamımıza daha fazla yer edinmesini sağlayarak, toplumsal huzurun sürekliliğine yardımcı olmak;
 6. Sosyal dengenin sağlanmasına katkı sunmak,

PROJENİN HEDEFLERİ:

PROJENİN ANA FAALİYETLERİ:  

 1. Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan vatandaşlarımızın, ihtiyaç kalemlerini; çeşitlilik ve seçme özgürlüğü sunulan modern bir ortamda, içinde her ay yüklenecek belirli miktarda krediyi içeren kart ile tedarik etmelerini sağlamak,

b)  Söz konusu hizmeti alırken gerek duyacakları teknik altyapı, araç, gereç ve lojistik desteği sağlamak

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:

 1. Yardım bilincinin yaygınlaşması,
 2. Israfın önlenmesi,
 3. Tasarruf bilinci konusunda farkındalık oluşturulması,
 4. Kıt kaynakların doğru kullanımına katkı sunulması,
 5. Toplumsal huzurun devamlılığını sağlama ve sosyal dengenin kurulmasına yardımcı olunması,

PROJENİN GERÇEKLEŞEN HEDEFLERİ:

 • Bireylerin, STK’ların, özel sektör temsilcilerinin içinde bulunduğu topluma “fayda” üretme yolunda aksiyon almalarına teşvik edilmesi,
 • Toplumsal dayanışmanın oluşması,
 • Paylaşma, yardım, cömertlik ve merhamet duygularının kuvvetlenmesi,
 •  “Kıt kaynaklarımızı doğru kullanma” konusunda farkındalık oluşturulması,