Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Ticaret Bölümü » Türk Malı Belgesi

TÜRK MALI BELGESİ

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.

 

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

 

Türk Malı Belgesi Satış ve Onayı Odamız tarafından yapılmaktadır.

 

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler:

1.IPA Programı sözleşmesinin bir sureti

2.IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.

3.Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.

4.Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

5.Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Gebze Ticaret Odası’ndan temin edilmeyen kapasite raporları için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)

 

Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen diğer belgeler yüklenici firma tarafından sunulacağı gibi, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından da talep edilebilecektir.

Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr