Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
İdari İşler Bölümü » Ata Karnesi

ATA SİSTEMİ

1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi" 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda "Kefil Kuruluş" sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlenmeye başlanılmıştır.

 TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir. 

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.  

ATA KARNESİ NASIL ALINIR

Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

 Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

 » Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)

» Banka Teminat Mektubu(Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.)

» Devlet Tahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

» Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte)

 kabul edilir.

 Teminat, Karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %40'ı oranında teminat alınacaktır.

 

 

ATA KARNESİNİN KULLANIM AMACI

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

 İstanbul Sözleşmesi Ek.A' da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

 1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

 2) Ek B2 - Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

 3) Ek B3 - Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

 4) Ek B4 - İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

 5) Ek B5 - Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

 6) Ek B6 - Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 7) Ek B7 - Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin

 Ek 8) Ek B8 - Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 9) Ek B9 - İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

 Ek 10) Ek D - Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.  

ATA KARNESİNE TARAF OLAN ÜLKELER

1. Almanya

 

38. Kanada

2. Amerika Birleşik Devletleri

 

39. Karadağ

3. Andorra

 

40. Kıbrıs

4. Arnavutluk

 

41. Kore

5. Avusturalya

 

42. Letonya

6. Avusturya

 

43. Litvanya

7. Bahreyn Krallığı

 

44. Makao

8. Belçika/Lüksemburg

 

45. Macaristan

9. Beyaz Rusya

 

46. Madagaskar

10. Birleşik Arap Emirlikleri

 

47. Lübnan

11. Bosna Hersek

 

48. Makedonya

12. Bulgaristan

 

49. Meksika

13. Cebelitarık

 

50. Malezya

14. Cezayir

 

51. Malta

15. Çek Cumhuriyeti

 

52. Mauritius

16. Çin

 

53. Moğolistan

17. Danimarka

 

54. Moldova

18. Estonya

 

55. Norveç

19. Fas

 

56. Pakistan

20. Fransa

 

57. Polonya

21. Finlandiya

 

58. Portekiz

22. Fildişi Sahili

 

59. Romanya

23. Güney Afrika Cumhuriyeti

 

60. Rusya Federasyonu

24. Hırvatistan

 

61. Senegal

25. Hindistan

 

62. Sırbistan

26. Hollanda

 

63. Singapur

27. Hong Kong

 

64. Slovak Cumhuriyeti

28. İngiltere

 

65. Slovenya

29. İspanya

 

66. Sri Lanka

30. İsrail

 

67. Şili

31. İsveç

 

68. Tayland

32. İsviçre

 

69. Tayvan

33. İran

 

70. Tunus

34. İrlanda

 

71. Türkiye

35. İtalya

 

72. Ukrayna

36. İzlanda

 

73. Yeni Zelanda

37. Japonya

 

74. Yunanistan

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr