Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Dolaşım Belgeleri » Malezya Menşe İspat Belgesi

0.07.2015 tarih 29412 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’e istinaden 01.08.2015 tarihinden itibaren “Menşe İspat Belgesi” düzenlenecektir.

 

-MALEZYA MENŞE İSPAT BELGESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane Tercihli ticarette kullanılan sertifikanın Malezya ile Türkiye arasındaki ticarette kullanıldığı belirtilir

3 no.lu hane İthalatçı firma'nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma'nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 no.lu hane Ürünlerin Türkiye menşeli olduğu belirtilir.

5 no.lu hane Varış ülkesi

6 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

7 no.lu hane Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

8 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası; İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır.

9 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı;

10 no.lu hane İhracata konu faturaya ait bilgiler (isteğe bağlı)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

12 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yazılır.

 

 

- “MENŞE İSPAT BELGESİ”NİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

- Taahhütname

- İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

- İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) MENŞE İSPAT BELGESİ

“Menşe İspat Belgesi’nin hatalar, istenmeyerek ihmaller, çalınması, kayıp/ zayi ve özel nedenlerle düzenlenmemiş ise düzenlenir.

- DUPLICATE işlemi yapılacağına dair bir dilekçe.

- İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan “Menşe İspat Belgesi’nin bir kopyası

-Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

-İhracat faturası, eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen “Menşe İspat Belgesi’nin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen “Menşe İspat Belgesi’nin tarih ve seri no.su yazılır.

İkinci nüsha menşe ispat belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk menşe ispat belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk menşe ispat belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

- SONRADAN VERİLEN MENŞE İSPAT BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle eşyanın ihracından sonra Menşe İspat Belgesi düzenlenebilir.

Bunun için:

- Taahhütname

- “Menşe İspat Belgesi” düzenleyebilmek için gerekli yukarıda bahsi geçen tüm evrakların tevsiki zorunludur.

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr