Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Merkez Nakli (Başka Sicil Müdürlüğünden Gebzeye)

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR.GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

 

KARARDA YAZILAN ŞİRKET ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Sizlere kaliteli hizmeti en uygun sürede, en iyi şekilde verebilmek için, GEBZE TİCARET ODASI olarak 16.09.2019 Pazartesi tarihi itibarıyla yeni bir uygulamayı daha hizmetinize sunmaktayız. 

Bu tarihten itibaren, MERKEZ NAKLİ tescil hizmetlerimizi ″ ONLİNE RANDEVU BÖLÜMÜNDEN RANDEVU ″ alınarak yapılabilecektir;

1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 -Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden´den Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin 111.maddesine göre düzenlenmiş belge 1 asıl 
3 -Şirketin son imza sirküleri (İmza sirküleri 1 asıl 1 fotokopi)
4 -Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
-Şirket Ortaklarının Yönetim Kurulu üyelerinin 3 er adet fotoğrafı
6-Tadil Mukavelesi (Hükümet Komiseri katılması durumunda hükümet komiserinci imzalanmış  (1 adet asıl 1 fotokopi) Yeni Şekil olarak belirtilmiş olacak)
Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.
7- Genel kurul Toplantı Tutanağı (T.T.K.'nun 422/2 Noter Tasdikli) (1 asıl 1 fotokopi adet)
8-Hazirun Cetveli Asıl imzalı
9-Hükümet Komiseri katılması durumunda komiser atama yazısının aslı 
10-Genel kurul toplantısı çağrılı ise gündemim ilan edildiği ticaret sicili gazetesi
12- Genel kurul toplantısında yönetim kurulu seçimi var ise: Yönetim Kurulu vazife taksim kararı 1 adet noter tasdikli asıl, (Yeni seçilen imza yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer imza yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl ) (Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk Konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.))13- Vekaleten katılım var ise vekaletnameler gelen evraklara eklenmelidir. (Hükümet Komiseri bulunan toplantılar için vekaletnamelerin getirilmesine gerek yoktur.) 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr