Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Anonim Şirket » Merkez Nakli (Başka Sicil Müdürlüğünden Gebzeye)

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.


1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 -Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden´den Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin 111.maddesine göre düzenlenmiş belge 1 asıl 
3 -Taahhütname (1 adet)
TAAHHÜTNAMEDE YER ALAN 6 HANELİ NACE KODU EKLİ TABLODAN TESPİT EDİLİP   YAZILACAKTIR.

NACE KODLARI için tıklayınız.

4 -Merkezin bulunduğu Sicil müdürlüğünce esassözleşme ve esassözleşme değişikliklerine ait tescil edilen hususlara ait onaylı evrakları ile şirkete ait yayınlanan son Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı sureti
5 -Şirketin son imza sirküleri (İmza sirküleri 1 asıl 1 fotokopi)
6 -Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
-Şirket Ortaklarının Yönetim Kurulu üyelerinin 3 er adet fotoğrafı
8-Tadil Mukavelesi (Hükümet Komiseri katılması durumunda hükümet komiserinci imzalanmış  (1 adet asıl 1 fotokopi) Yeni Şekil olarak belirtilmiş olacak)
Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.
9-Toplantı Tutanağı (T.T.K.'nun 422/2 Noter Tasdikli) (1 asıl 1 fotokopi adet)
10-Hazirun Cetveli (Hükümet Komiseri´nce imzalı Ortakların T.C. Numarası yazılacak) (1 asıl 1 fotokopi)
11-Hükümet Komiseri katılması durumunda komiser atama yazısının aslı 
12-Kongre ilanı ile ilgili gazete veya karar defterinden gündem kararının fotokopisi
13-Yönetim Kurulu vazife taksim kararı 1 adet noter tasdikli asıl 1 adet fotokopi (yeni seçilen imza Yetkililerinin noter tasdikli şirket ünvanı altında imza beyannameleri 1 asıl 1 fotokopi )(genel kurulda Yönetim kurulu seçimi var ise)

 

 

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr