Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Şahıs İşletmeleri » Değişiklik

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

1 -Adres,sermaye ve amaç konu değişikliğinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Yazılmış dilekçe (kaşeli şahsın kendisi tarafından imzalı olması gerekmektedir) Adres değişikliğinde yeni adresi gösteren vergi levhası fotokopisi. Amaç konu ilavesinde vergi dairesinden alınmıış yeni iş kolunu gösteren sicil özeti. Sermaye değişikliğinde yeni sermayenin yer aldığı onaylı bilanço evraklara eklenmelidir.


EVRAKLARDA YAZILAN ADRES İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

2 - Ticaret Unvanı DeğişikliğindeGebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (1 Adet) (Dilekçe temsile yetkili tarafından imzalanmalı, şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın imza beyannamesinin aslı) 

Ticari işletme adına yetkili şahsa ait yeni ticari işletme unvanı altında hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )

BELEDİYE VEYA OSB TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe (Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı, eğer vekaleten imzalı ise vekalet aslı ile vekaleten imza atan kişinin imza beyannamesi eklenme)

 

2. Belediye/OSB adres değişiklik yazısı, (Firmanın eski adres bilgisi yer almalı ve eski adres bilgisi ticaret sicil kayıtlarında  en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalı) (Yeni adres ise Mersis sistemine girilerek kontrol edilmelidir.)

(Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli)

 

İçeriğinde olması gereken Belediye/OSB Adres Yazısı Örneği:

Adresi …………….mah……………cad./sok.no:…. Daire:…    ilçe/Kocaeli olan işyerinin adresi  yapılan numarataj çalışmaları sonucunda  OSB / Belediye Meclisi’nin ../../…. Tarih ve ……sayılı kararı ile   ……………..mah…………………cad./sok.  no:…… daire:…   ilçe/Kocaeli  olarak değiştirilmiştir.

Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr