Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Kooparatifler » Merkez Nakli (Başka İlden Gebzeye)

 

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

     

EVRAKLARDA (KARARLAR VE TOPLANTI TUTANAKLARI VE HAZİRUN CETVELİ)İSMİ GEÇEN KİŞİLERİN MUTLAKA VATANDAŞLIK NUMARASI YAZILACAK

 

 

KARARDA YAZILAN  ADRES İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.


1 -Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 -Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu´ndan Ticaret Sicil Nizamnamesi´nin 111.maddesine göre düzenlenmiş tasdikname 1 aslı 
3
-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden dosyadaki evrakların sicil memurluğunca tasdikli suretleri 

 NOT:Kuruluştan itibaren yayınlanan tüm evrakların ve Ticaret Sicil Gazetelerinin eksiksiz olması gerekmektedir
4 -Şirketin noter tasdikli son imza sirküleri (1 asıl 1 fotokopi)6
5 -Odaya kayıt beyannamesi (Ekli) (1 adet)
6 -Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve imza yetkililerinin 3 er adet fotoğrafı
7 -Tadil Mukavelesi Hükümet Komiserince imzalanmış ( 1 asıl 1 fotokopi)
8 -Toplantı Tutanağı Aslı Hükümet Komiserince imzalı
9 -Hazirun Cetveli Hükümet Komiseri´nce imzalı 1 asıl 
10 -Hükümet Komiseri atama yazısı 1 asıl
11 -Kongre ilanı ile ilgili gazete veya gündem (Genel Kurul ortaklara davet usulü ile yapıldı ise çağrı pusulası ve gündem, Genel Kurul gazete ilanı yolu ile ortaklara duyuruldu ise gündemin yayınlandığı gazete)
12 -
Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi Var İse: Yönetim Kurulu vazife taksim kararı noter tasdikli 1 asıl, Yeni seçilen imza Yetkililerinin kooperatif ünvanı altında  hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli imza beyannameleri (1 asıl )

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Tüm Bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK gereğince korunmaktadır.
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr