Menü Close

2024 Yılı Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın 40 ıncı maddesi ile, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı hizmet sektörü etkinliklerine veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri “Bireysel Katılım Desteği” çerçevesinde belirli üst limitler dahilinde Bakanlık tarafından desteklendiği bildirilmektedir.

Anılan Karar’ın Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesi’nin 8 inci maddesi çerçevesinde katılım sağlanan etkinliğin; uluslararası niteliği haiz, kurumsal internet sitesine sahip, stant ile katılım sağlanabilir olması ve “Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi (Ek-8B)”nde yer alması zorunlu olup bahsi geçen liste Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilmektedir.

Bu doğrultuda, 2024 yılı “Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi (Ek-8B)”nin oluşturulması amacıyla ekli listeye eklenmesinde fayda görülen etkinliklerin, 20/11/2023 tarihine kadar Odamıza (sdincer@gebzeto.org.tr) adresine elektronik ortamda iletilmesini rica ederiz.