Menü Close

DEPOZİTO BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

Bilindiği üzere, Türkiye Çevre Ajansı tarafından Ulusal ölçekte Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik sürdürülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında Piyasaya Süren konumundaki firmalar için “DBYS Ön Kayıt Ekranları” hazırlanarak faaliyete alınmış ve Ajansımız web sitesi (https://tuca.gov.tr/) üzerinden de duyurusu yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya https://tuca.gov.tr/duyuru/depozito-bilgi-yonetim-sistemi-dbys-on-kayitduyurusu/ 24 adresi üzerinden ulaşılabilmekte olup konu ile ilgili sektör temsilcilerinizin bilgilendirilerek 30.09.2022 tarihine kadar ön kayıt işlemlerini tamamlamalarının sağlanması ve bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımızla

Gebze Ticaret Odası