Menü Close

Kooperatifçilik Eğitimi Hakkında

Kocaeli valiliğinden alınan yazıda;

Kocaeli Ticaret Odasının Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol ile
eğitim vermeye yetkili kurumlar arasında yer aldığı, bu doğrultuda 11- 16 Eylül 2023 tarihleri arasında kooperatif yetkililerine yönelik eğitim yapılmasının planlandığı belirtilmiş olup detaylar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Ayrıca yazıda;

Bilindiği üzere 14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete kararı ile yayımlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında
yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresini, konularını, eğitim sonucunda
yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Kocaeli Ticaret Odası olarak Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokol ile eğitim vermeye yetkili kurumlar arasında yer almaktayız. Bu doğrultuda 11- 16 Eylül 2023 tarihleri arasında kooperatif yetkililerine yönelik eğitim
yapılması planlanmaktadır. 40 saatlik zorunlu eğitim, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve adaylarımız bulundukları yerden telefon ya da
bilgisayar aracılığıyla katılım sağlayabileceklerdir.
İlgililer, eğitime başvuru yapmak veya bilgi almak için www.koto.org.tr web sitemizden , 2623223010 dahili 238 numaralı telefondan ya da oguz.cagil@koto.org.tr mail adresinden ulaşabilmektedir. Müdürlüğünüze bağlı kooperatiflere duyuru yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

denilmektedir.

https://koto.org.tr/kooperatifcilik-egitimi-11-16-eylul-2023-online-khd-64edd6db7d048

Saygılarımızla.