Menü Close

Servis Aracı Şoförü Mesleğinde Belge Zorunluluğu Hk

Çalışma ve Sosyal Güvrnlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ilgi yazısında okul servis aracı kullanacak şoförlerin 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye3) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerektiği, belediyelerce düzenlenen okul servis aracı güzergah izin belgelerinin hazırlanmasında bu belgenin zorunluğu olduğu, aksi durumda hukuki sorumluluk doğacağı belirtilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen ilgi yazının üyelerinize duyurularak 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü
(Seviye3) Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlara okul servis aracı güzergah izin belgesinin düzenlenmeyeceğinin belirtilmesi ve doğabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hususunda;