Menü Close

Tır Karneleri

Uluslararası Eşya  Taşımasına Dair  Gümrük Sözleşmesi´nin (Tır Sözleşmesi 6.Maddesine istinaden,ülkemizde kefil kuruluş olmak ve TIR Karnelerini vermek görevi Bakanlar Kurulu tarafından TOBB´a verilmiştir.
Tır sözleşmesi  koşullarınca uluslararası eşya taşımasında kullanılan ve taşınan eşyanın vergi  ve resimleri ile bunlara ait geçikme cezalarını gümrük makamlarına karşı garanti eden Tır Karneleri , IRU-Cenevre´den temin edilerek TIR Sistemine kabul edilen işletmelerin  istifadesine sunulmakta ve kullanılan TIR Karneleri de geri alınarak IRU´ya iade edilmektedir.
Tır karneleri Ankara, İstanbul,İzmir,Konya,Kayseri,Gaziantep Ticaret Odaları ile Mersin Antakya, Trabzon,ve Bolu Ticaret ve Sanayi  Odaları vasıtasıyla verilmektedir.