Menü Close

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 48. maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik tebligatı düzenleyen 7/A maddesinin değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak almasının zorunlu tutulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla almasının zorunlu hale geldiği ve Ticaret Bakanlığı’nca şirketler için birer UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) adresi oluşturulduğu ve firmalara tebliğ edildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin, verilmiş olan bu adresleri PTT üzerinden aktif hale getirerek tebligatları bu yolla takip etmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Gebze Ticaret Odası