Menü Close

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6 ) Odamız üyesi hizmet ihracatı gerçekleştiren ilgili firmaların anketi doldurmaları gerekmekte olup gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

GEBZE TİCARET ODASI